2024-03-03Arhiva :
Partide politice românești: Liga Poporului
(2010-08-02)
Ultima actualizare: 2010-08-09 14:28 EET
După încheierea primuli război mondial, în 1918, lumea se schimba profund. Alături de anii 1945 și 1989, 1918 este anul care a marcat decisiv secolul 20 prin amploarea transformărilor din viețile oamenilor și societăților, produse de cele mai adînci neîmpliniri. Acum se nasc radicalismele politice, pe fondul marilor grozăvii ale primului război mondial, acum lumea, în loc să învețe din lecțiile trecutului, se consideră îndreptățită să-și caute împlinirea prin alte soluții extreme.


Și România trece prin acest proces de transformare. La nivelul politicii, la sfîrșitul primului război apare populismul, curent care se revendica din conservatorism dar care încerca să spună ceva nou în comparație cu cele tradiționale. Deși are multe în comun cu fascismul, populismul este diferit de acesta în soluțiile practice. Populismul miza pe exaltare, pe un discurs inflamat și prin soluții mesianice. În practică, populismul va eșua către sfîrșitul anilor 1920 lăsînd loc fascismului. Populismul românesc a fost reprezentat de Liga Poporului, mai tîrziu Partidul Poporului, fondat de generalul Alexandru Averescu, erou al primului război mondial.


Averescu a intrat în arena publică înființînd o organizație care să se angajeze în lupta împotriva vechilor partide pentru îndreptarea situației, pentru înfăptuirea unor reforme. În aprilie 1918, Alexandru Averescu a demisionat din armată și a înființat Liga Poporului care avea ca lozincă: muncă, cinste, legalitate. Pentru oamenii simpli, aceasta a avut un mare impact, mai ales punctul prin care toți ar trebui să muncească, nu doar unii și alții să profite. Și cinstea a fost un punct mult valorizat de Liga Poporului care l-a considerat opusul afacerilor, cum se făcuseră atîtea în anii războiului, îmbogățiții de război fiind o categorie foarte detestată. De asemenea, Averescu a venit cu lozinca “fiecare familie de țărani să aibă 5 hectare de pămînt” ceea ce i-a adus alte voturi. Istoricul Ioan Scurtu s-a referit la Averescu ca primul mit politic din istoria României:

“Oamenii credeau că el și numai el era în stare să redreseze situația, să pedepsească pe cei vinovați de dezastru, să aducă reforme, să asigure o viață bună pentru cei mulți. Politicianul Constantin Argetoianu descrie o secvență din perioada anului 1919, era campanie electorală, cînd Averescu a făcut o vizită în județele Ilfov și Ialomița, prilej cu care satele ieșeau în întîmpinarea sa cu preoți, cu învățători. Se uitau la el ca la Mesia, femeile îngenuncheau, trimiteau copiii să-i sărute haina pe care el o purtase în timpul războiului și pe care o purta în campania electorală. Era un om pe care unii îl visau coborînd din avion în mulțime, pedepsind cu biciul asemenea lui Isus la Ierusalim. A fost o popularitate și confecționată, s-au bătut medalii, s-au scos ziare, s-au difuzat manifeste, dar înainte de toate a fost o psihoză populară cu rol esențial în propulsarea Ligii Poporului și a generalului Averescu ca personaj de primă mărime în viața politică a României.”


Liga Poporului n-a avut propriu-zis o doctrină și nici nu putea avea una deoarece, atunci cînd s-a înființat, a afirmat că nu este partid și nu dorește să fie partid. Ea se adresa tuturor categoriilor sociale, de la mari proprietari la țărani, de la profesorul universitar la lucrătorul din fabrică. De aceea, ea n-a elaborat o doctrină în sensul propriu al cuvîntului. În rîndurile sale au intrat politicieni de toate orientările politice, mai ales conservatori.


În asemenea condiții, accederea la putere a fost o urmare logică. Ioan Scurtu s-a referit la performanțele guvernului Averescu:

“Eu cred că guvernul Averescu, care a durat foarte puțin, din martie 1920 pînă în decembrie 1921, a fost un guvern performant. În timpul acestui guvern s-a legiferat și s-a înfăptuit pe scară largă reforma agrară, cea mai amplă reformă agrară din Europa de după primul război mondial. S-a realizat unificarea monetară deoarece, în urma unirii, pe teritoriul României circulau mai multe însemne ale valorii: rubla, coroana, forintul, leul emis de ocupanți. În timpul acestui guvern a fost semnat tratatul de la Trianon care confirma unirea Transilvaniei cu România. S-a constituit Mica Înțelegere, ministru de externe fiind Take Ionescu. Numai că aceste realizări n-au fost la înălțimea așteptărilor populației. Acele minuni pe care le așteptau oamenii simpli nu s-au putut realiza. În primul rînd era vorba de împroprietărire. Nu s-au putut da cîte 5 hectare, lotul fiind de circa 2,5 hectare, adică jumătate din ce se promisese. Deși țăranii au primit 2,5 hectare, ei se așteptau la 5 și atunci s-au simțit păcăliți. Apoi, afacerile au continuat. Averescu nu a tras la răspundere pe cei vinovați, el a ajuns la guvernare în urma unei înțelegeri secrete cu Ion I C Brătianu, președintele PNL. Una dintre condiții a fost să renunțe la răspundere, la pedepsirea celor vinovați de dezastrul țării. Așa se întîmplă, psihologia populară este interesantă și neprevăzută. Foarte popularul om Alexnadru Averescu, cel atît de adulat în 1919-1920, a plecat de la guvernare în 1921 într-un fel de oprobriu popular. Nimeni nu l-a regretat, nu a sărit să-i susțină guvernul. Oamenii se simțeau dezamăgiți și trădați de idolul lor.”


Importanța Ligii Poporului, devenit în 1920 Partidul Poporului, începe să scadă de la sfîrșitul anilor 1920 odată ce generalul Averescu, devenit mareșal, iese din viața publică. Moare în octombrie 1938 la București, în vîrstă de 79 de ani.
(Steliu Lambru)
 
Bookmark and Share
WMA
64kbps : 1 2 3
128kbps : 1 2 3
MP3
64kbps : 1 2 3
128kbps : 1 2 3
AAC+
48kbps : 1 2 3
64kbps : 1 2 3
Ascultați programele în limba română pe canalul 2, în WMA, MP3 sau AAC+
Ascultați
Orele la care puteți asculta programele realizate de Serviciul Român RRI
Ora (ora României)
00.00 - 01.00 (L) 01.10 - 02.00 (D, L)
02.00 - 04.00 (L-D) 04.00 - 05.00 (L-V)
04.00 - 06.00 (S) 10.00 - 11.00 (S)
10.15 - 11.00 (L-V) 11.00 - 13.00 (L-S)
15.00 - 16.00 (L-D) 16.00 - 17.00 (S, D)
17.00 - 18.00 (L-D) 18.10 - 19.00 (S, D)
19.00 - 20.00 (L-D) 20.00 - 22.00 (L-D)
22.10 - 23.00 (S, D) 23.00 - 24.00 (L-V)


Mascota istorică a RRI